Hoşgeldiniz Bugün 06 23 2021
#

İnfertilitenin cerrahi dışı tedavisi

a) Tıbbi tedavi Hiperprolaktinemi, hipotiroidizm, testesteron fazlalığı ve eksikliği, alfa-hidroksilaz enzim eksikliği medikal tedavi ile dengelenir. b) Ampirik tedavi İnfertil erkeklerin en azından %25′inde herhangi bir neden bulunamıyor (idyopatik). İkinci bir ...

ESWL kapalı Şok dalga yöntemi

Günümüzde böbrek taşları %90 – 95 oranında ESWL ile kırılmaktadır ve ESWL bilinen en masum taş tedavi yöntemidir. Taşa odaklanan şok dalgaları yüzeyde erozyon, taşın içinde taşa ait yapısal elemanları birbirinden ayıran gerilim dalgası oluştururlar...

Böbrek taşı çeşitleri

Prostat hastalıkları ve idrar yolu enfeksiyonundan sonra idrar yollarında en sık görülen üçüncü hastalıktır.Taş oluşumunun nedeni tam bilinmemekle birlikte aşırı doymuş idrarın rolünün büyük olduğu düşünülmektedir. Taş tipleri a) Kalsiyum taşlar...

Böbrek taşı tedavisi sonrası önlemler

Taşlı hastalarda taş tedavi edildikten sonra genellikle %50 sinde tekrar oluşur. Bu oranı düşürebilmek için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktaları yıllarca dikkatli bir şekilde uygularsanız taş hastalığına yakalanma oranınız bariz bir...

Böbrek taşı hastalığı tedavisi

Nonspesifik tedavi Sıvı alımı ve diyet maniplasyonunu içerir. Sıvı alımı günlük 2 litre üzerinde olmalı (ortalama 3 litre). Taşın analizi, idrarın pH düzeyi, idrardaki mineraller ve sitrat düzeyine göre tedavi uygundur. Enfeksiyon taşlarında idrar yollar...

Böbrek taşı analizi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı bilinmektedir. Kuruma bağlı Mineraloji-Petrografi Araştırmaları Koordinatörlüğü bünyesinde XRD yöntemiyle insan vücudundan çıkan taşların türlerinin belirlenmesine yönelik analizler gerçe...

Böbrek Taşı belirti bulgu ve tanıları

Böbrek Taşı belirti bulgu ve muayene aşamaları a) Ağrı: Renal kolik tarzında ağrı: Toplayıcı sistem veya üreterin gerilmesi sonucu oluşur. Kolik olmayan ağrı: Böbrek kapsülünün gerilmesinden oluşur. b) Hematüri: Hastalarda aralıklı makroskopik hemat...
Ankara Üroloji Doktoru
Son Eklenen Yazılar

Üreter darlık ve Up darlık nedir

Üreter darlığı nedir ? Neden oluşur? Üreter dediğimiz organ böbrek ve idrar kesesi arasındaki idrar kanalıdır ağırlıkları genellikle sonra da oluşur yani sonradan dediğimiz şey daha çok oraya bir taş nedeniyle ya da başka sebeplerle yapılan müdahaleler sonucu cerrahi müdahaleler sonucunda orada darlık oluşması hadisesidir Bu darlık oluştuktan sonra Darlık en fazla ise...

Prostat kanserinde tedavi yöntemi

 Prostat kanserinde tedavi yöntemi kanserin evresine göre değişiyor. Artık günümüzde kanserler neredeyse yüzde yetmişi ile seksen erken evrede tespit ediliyor . En önemli tedavi şekillerinden birisi cerrahi yöntem yani ameliyatla o prostatın tamamen oradan çıkarılması bir diğer yöntem ışın tedavisi olabilir. Radyoterapi dediğimiz yöntem bir diğer yöntem Radyoterapi değ...

Prostat Kanseri

Prostat kanserinde erken tanı nasıl konur?  Prostat kanseri yaygın görülen bir kanserdir erkeklerin korkulu rüyasıdır fakat şöyle bir avantajı vardır bizim akciğer kanserinde karaciğer kanserinde kolon kanserinde diğer kanserlerde olmayan bir avantajı var prostat kanserinin bu kanser oluştuğu zaman kanda PSA dediğimiz kan değeri yükselmeye başlar dolayısıyla hiçbir şikay...

İnfertilitenin (kısırlığın) cerrahi tedavisi

a) Varikosel Varikoselin tedavisi cerrahidir. En iyi operasyon yöntemi mikroskobik varikoselektomi ameliyatıdır. Diğer yöntemlere göre başarı oranı yüksek ve komplikasyon riski düşüktür. b) Obstrüktif infertilite Obstrüktif infertilite düşünülen hastalara transrektal prostat ve vesikula seminalis yapılmalıdır. Ejekulat ductusa bası yapan kist varsa endoskopik olarak basit b...

İdrar Kaçırma

Kadınlarda idrar kaçırma sıklıkla iki nedenle ortaya çıkmaktadır. Bunlardan birincisi şiddetli idrar yapma gereksinimi ile birlikte tuvalete yetişemeden idrar kaçırmadır ve mesane içi kontrolsüz kasılmalar nedeniyle olmaktadır. Mesanenin aşırı duyarlılığını ortadan kaldıran ilaçlarla sıklıkla tedavi edilmektedirler.İlaçlara yanıt vermeyen olgularda ise kliniğimizde...

İnfertilite (Kısırlık)

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin bir yıl içinde düzenli cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamamasıdır. Bunun %30 sorumlusu erkekler, %30 bayanlar ve %30 her iki cinsteki patolojiden kaynaklanabilir. Türkiye’de yaklaşık %15 gibi yüksek bir oranda infertilite ile karşılaşılmaktadır. Kompleks gebelik sağlanmasında sıkıntı yaşayan çiftlerin yaklaşık %50′si erkek ...