Prostat Kanseri

prostat_kanserinde_evreleme

Prostat kanseri erkekte en sık görülen kanserdir. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte en önemli risk faktörü; yaş ve aile hikayesidir. Uygun ile sonuçlar yüz güldürücüdür. Erken evrede saptanan prostat kanserlerinde uygulanan cerrahi yöntemler ile tam kür şansı oluşmaktadır. Prostat kanseri tanısı biyopsi ile konulduktan sonra hastalığın yayılımını belirlemek açısından hastalara ultrason, tomografi, kemik sintigrafisi gibi tetkikler yapılır. Hastalığın evresine göre uygun tedaviler seçilir.


Aktif İzlem: Prostat kanserinin klinik olarak önemsiz olduğu durumlarda tercih edilir. Hasta düzenli olarak PSA değerleri ve gerekirse tekrarlanan biyopsiler ile yakından takip edilir. Hastalıkta ilerleme saptanırsa hastaya tedavi yöntemlerinden birisi yine uygulanır.
Radikal Prostatektomi: Göbek altından yapılan 8-10 cmlik bir kesi ile prostatın tamamının cerrahi olarak çıkarılmasıdır. Prostat ile birlikte seminal vezikül denilen meni iletim ve depolanmasında görev alan kesecikler de alınır. Bu ameliyattan sonra başlıca 2 komplikasyon olur:
İdrar kaçırma: Bu ameliyatlardan sonra 3 aya kadar hastaların bir kısmında hafif idrar kaçırma olabilir. Üç aydan sonra hastaların büyük çoğunluğunda idrar kaçırma düzelir.
Ereksiyon (sertleşme) kaybı: Hastaların yaklaşık %40-80’nde sertleşmede azalma veya tamamen kayıp olabilir. İlaç tedavisi ile 6 aya kadar düzelme olur. Bazı hastalarda kalıcı kayıp söz konusudur. Bu hastalara daha sonra penil protez (mutluluk çubuğu) konulabilir. Bu protez dışarıdan belli olmaz. Hastanın ereksiyon sorunu tamamen çözülür.
Robotik Radikal Prostatektomi: Radikal prostat ameliyatının kesisi olmadan karına 5 adet robotik kolun yerleştirilmesi ile yapılan kapalı bir cerrahi yöntemdir. Bu ameliyat cerrahi alanı büyüten 3 boyutlu kameralar ile yapıldığından cerraha daha iyi bir görüş alanı sağlamaktadır. Bundan dolayı hastalarda ameliyatın en sık görülen komplikasyonlarından biri olan kanamanın miktarı çok düşük düzeydedir. Açık ameliyata göre ameliyat esnasında ve sonrasında hastaya genelde kan verilmesi gerekmemektedir. Yine robotik ameliyatlarda ameliyat sonrası hasta konforunu önemli derecede bozan ağrının çok daha düşük seviyelerde olduğu görülmüştür. Robotik prostat ameliyatı sonrası hastaneden kalma süreleri çok daha kısa ve günlük hayata dönüş çok daha kolay olmaktadır. Uzun dönem sonuçlarda hasta psikolojisini en fazla etkileyen komplikasyonun idrar kaçırma ve cinsel fonksiyonlarda bozulma olduğu görülmüştür. Damar sinir paketinin de daha iyi korunmasından dolayı robotik ameliyatlarda daha iyi idrar kontrolü ve daha erken sürede cinsel yaşama dönüş görünmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı prostat kanseri ameliyatlarında robot; hem hasta hem hekim tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Bu yüzden kısa sürede yaygın hale gelmiştir.
Genel olarak robotik ameliyatların açık ameliyata göre avantajları;

-Daha az ağrı
-Daha az kan kaybı
-Daha düşük komplikasyon oranı
-Daha iyi estetik sonuçlar
-Daha kısa hastanede kalış süresi
-Günlük hayata daha kısa sürede dönüş
şeklinde özetlenebilir.
Ameliyat sırasında cerrah konsol denilen kumanda masasında oturur. Hastanın karnına 4-5 adet robot kolları ve bir adet robot kamerası yerleştirilir. Cerrah konsoldan bu robot kollarını kumanda ederek ameliyatı yapar. Kameradan istediği alanı büyüterek daha ayrıntılı bakabilir.

Robotik cerrahi konsolu

Radyoterapi: Ameliyata uygun olmayan, risk taşıyan veya ameliyatı tercih etmeyen hastalara uygulanır. Genelde hormon tedavisi ile kombine kullanılmaktadır.
Hormon Tedavisi: Genelde prostat kanserinin çevreye veya uzak yerlere yayılması ya da ameliyat sonrası kanserin nüks etme durumunda kullanılır.
Kemoterapi: Hormon tedavisi görmüş, hormona direnç kazanmış veya kanserin vücuda yayıldığı hastalarda tercih edilir.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply