Hoşgeldiniz Bugün 06 23 2021
#

prdraliunsal

Unvanları ve aldığı tarihler

I- Tıp Doktoru (1993)

II- üroloji Uzmanı ( Üroloji Doktoru ) (1998)

III- Doçent Doktor (20.04.2004)

IV- Üroloji Klinik Şefi (11.11.2005)

V- Professör (02.11.2011)

Halen çalıştığı Kurum: Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı

İletişim Bilgileri: Telf: (0312) 202 62 29

aunsal69@gmail.com

Yüksek öğrenim Durumu

I- İstanbul üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 1987-1993.

II- Ankara üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi, üroloji İhtisası, 1993-1998

Çalıştığı Kurumlar

  1. Ankara üniversitesi Ankara Tıp Fakültesi, üroloji İhtisası, 1993-1998
  2. Fatih üniversitesi Tıp Fakültesi, 1999-2005
  3. İst. özel Umut Hastanesi, Mart 2005-Eylül 2005
  4. Aksaray Şahap Kocatopçu Devlet Hast, Eylül 2005-Kasım 2005
  5. Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, üroloji Klinik Şefi, Kasım 2005-2011
  6. Karabük üniversitesi Tıp Fakültesi üroloji Anabilim Dalı ve Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2011-2013
  7. Gazi üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Üroloji Anabilim Dalı. 2013-halen

Yabancı dil ve düzeyi: İyi düzeyde İngilizce

Bilimsel Kuruluşlara üyelikler

Endourology Society

Türk üroloji Derneği

Türk Endoüroloji Derneği (II. Başkan)

Türk üroloji Derneği İç Anadolu Şubesi (Yönetim Kurulu üyesi)

ÖDÜLLER

Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi’nin düzenlediği 1995 yılı ‘4. Deneysel Araştırma ve Teşvik Yarışması” cerrahi tıp bilimleri dalında ‘Obstruktif üropatide radyoterapinin histopatolojik ve fonksiyonel etkileri’ konulu çalışma ile II.’lik ödülü.

(Bu çalışma daha sonra Int. Urol. Nephrol., 31, 129-134, 1999’da yaynlandı.)

Uzmanlık Tezi

“İnvaziv Mesane Tümörlerinin Evrelendirilmesinde, Tedavinin Etkinliğini ve Süresini Belirlemede Pelvik Manyetik Rezonans Görüntülemenin Değeri.”

Yurtdışında Eğitim

Norveç’te Oslo üniversitesi’ne bağlı The National Hospital’de Ocak – Mart 2001 tarihleri arasında, Nöroüroloji-Androloji Bölümü’ndeki çalışmalara ve ameliyatlara aktif olarak katıldım.

İlgi Alanları

Endoüroloji (kapalı böbrek taşı ameliyatları; PNL, RIRS)

üro-onkoloji (böbrek, prostat, mesane ve testis kanserleri ve bunlarda laparoskopik ameliyartlar, prostat kanserinde robotik cerrahi)

çocuk ürolojisi ( kapalı taş ameliyatları, Böbrek darlığı ameliyatı )

Klinik Şefliği Döneminde (2005-2013) Yetiştirilen Uzmanlık öğrencileri ve Tezleri

I. Dr. Ural Oğuz

“Türk Toplumunda üriner sistem taş hastalarının metabolik değerlendirme sonuçları” (2011)

II. Dr. İzzet çiçekbilek

“çocuklarda perkütan nefrolitotomi operasyonu sonrasında renal parankimal skar oluşumunun renal sintigrafi ile değerlendirilmesi” (2011)

III. Dr. Mirze Bayındır

“Kas invaziv olamayan mesane tümörlü hastalara uygulanan intravezikal BCG tedavisi etkinliğinin yaş ile ilişkisi” (2011)

IV. Dr. Erhan Şahin

“Perkütan nefrolitotomide radyasyon maruziyeti” (2012)

V. Dr. Ekrem özyuvalı

“Retrograd intrarenal cerrahi sonrası üreteral double-J stent kullanılmalı mı?” (2013)